Latest News

18 mins read

Database (Cơ sở dữ liệu) là gì? Cấu trúc, nguyên lý hoạt động và các loại Database

Khám phá cơ sở dữ liệu (Database) từ định nghĩa cơ bản đến các loại, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng trong đời sống và công nghệ. Hiểu rõ hơn về Database để tận dụng tối đa tiềm năng của nó. 1. Hiểu rõ khái niệm cơ bản về Database là gì? […]

Features and Events

18 mins read

Database (Cơ sở dữ liệu) là gì? Cấu trúc, nguyên lý hoạt động và các loại Database

Khám phá cơ sở dữ liệu (Database) từ định nghĩa cơ bản đến các loại, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng trong đời sống và công nghệ. Hiểu rõ hơn về Database để tận dụng tối đa tiềm năng của nó. 1. Hiểu rõ khái niệm cơ bản về Database là gì? […]